قیمت گذاری پروژه های کاشی کاری معرق و خشتی محراب و سردرب و کتیبه

اخیرا برخی از دوستان تماسهایی داشته اند برای اعلام قیمت پروژه ها در اینجا بر خود لازم می دانیم به اطلاع برسانیم

١- قیمتی که سایر همکاران می دهند اگر تفاوتی با قیمت اعلامی از طرف ما دارد دلیل بر گرانفروشی یا کم کاری سایرین نیست بلکه هر هنرمندی با توجه به نطر خود قیمت را اعلام می کند

٢- عرف قیمت در مورد طرح های مشخص و مکان های نزدیک به مرکز بدین شرح است

نوع طرح                  نوع کاشی             قیمت بدون نصب               قیمت با نصب

طرح درشت         خشتی                ٨۵٠٠٠٠ ریال                ١٢٠٠٠٠٠ریال

مینیاتور و عکس          خشتی                    ١۵٠٠٠٠٠                  ١٩٠٠٠٠٠

طرح درشت             معرق                          3٠٠٠٠٠٠                    3۵٠٠٠٠٠

طرح نسبتا ریز          معرق                         3٨۵٠٠٠٠                    4۴۵٠٠٠٠

طرح ریز               معرق                  حداقل    4۵٠٠٠٠٠                        5٠٠٠٠٠٠

شایان ذکر است قیمت های فوق تا 10 درصد نوسان خواهد داشت و قطعی نیست و با توجه به طرح و متراژ و مکان اجرا تغییرات دارد

/ 0 نظر / 63 بازدید